Follow us:
Twitter van Reizendoejezo Facebook van Reizendoejezo Instagram van Reizendoejezo Nieuwsbrief van Reizendoejezo

Vaccinatie - Difterie-Tetanus-Polio (DTP)


De vaccinatie DTP is een combinatieinjectie tegen difterie, tetanus en polio. Na een serie van drie injecties is de vaccinatie werkzaam van 10 tot 15 jaar. Om te weten waar deze vaccinatie precies voor bedoeld is geven wij een korte uitleg over difterie, tetanus en polio.
Polio   Tetanus
 Difterie
Difterie is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, die via hoesten van mens op mens wordt overgebracht. De incubatietijd van difterie is 1 tot 4 dagen, waarbij de eerste symptomen vaak bestaan uit moeilijk slikken en een zere keel. Misselijkheid, braken, lichte koorts, snelle hartslag en hoofdpijn treden veel op. Ook een loopneus waarbij slechts één neusgat aangedaan is komt regelmatig voor.
Op de slijmvliezen van de keel kunnen typerende taaie vliezen (pseudomembranen) ontstaan, waardoor het ademen moeilijk wordt en kinderen zelfs kunnen stikken, onder meer omdat een loslatend membraan de luchtweg kan versperren. De difterie-bacterie maakt toxinen (gifstoffen) die de hartspier (myocarditis) en het zenuwstelsel kunnen beschadigen. Onbehandeld is de ziekte vaak dodelijk.

Als difterie wordt vermoed is behandeling van een patiënt op een intensive care afdeling noodzakelijk vanwege risico op verstikking en de reacties op toxinen. De bacterie is gevoelig voor erythromycine en penicilline. Naast antbiotica wordt na een allergietest een antitoxine toegediend om de gevolgen van het difterietoxine te verminderen.Tetanus
Tetanus wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani, die algemeen in aarde en straatvuil voorkomt. Bij een verwonding kan de bacterie in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen. Dat gebeurt vooral in kleine, diepe wonden. Ook bij beten door dieren kan men tetanus krijgen, omdat de tetanusbacterie het best groeit in een zuurstofarme omgeving. Ook brandwonden zijn vooral in ontwikkelingslanden berucht.  De getroffene krijgt hevige onophoudelijke spierkrampen. Tetanus loopt zelfs met optimale behandeling nog geregeld dodelijk af. Behandeling bestaat voornamelijk uit verlamming met aan curare verwante spierverslappers en beademing.Polio
Polio is een virusziekte en wordt veroorzaakt dooe het poliovirus. Door slechte hygiëne kan het virus van de ene op de andere mens worden overgebracht. De incubatietijd is meestal 6-20 dagen, maar wat langer of korter kan ook. Polio verloopt tegenwoordig meestal zonder ernstige verschijnselen, ongeveer 95 % van de 'patiënten' merkt niet of nauwelijks iets van de ziekte. Deze mensen verspreiden wel het poliovirus. Ongeveer 5% heeft wat vage algemene klachten als keelpijn of last van de buik. Bij minder dan 1% van de besmette personen treden spierverlammingen op.

Er bestaat geen behandeling voor polio en dergelijke verlammingen zijn ongeneeslijk en leiden tot blijvende spierzwakte, bij groeiende kinderen ook tot misvormingen, bijvoorbeeld doordat aangedane ledematen zich niet meer normaal ontwikkelen of door de nog wel functionerende spieren worden kromgetrokken, of soms tot de dood als de ademhalingsspieren verlamd raken. De kans op een dergelijke afloop is groter naarmate men ouder is op het moment van besmetting.
 Meer onderwerpen over Gezond op reis:
Reisartikelen.nl 

Reisartikelen zoeken

Reisartikelen zoeken

Vergelijk alle soorten artikelen op het gebied van reizen en kamperen: 


Reisgids Reismagazines 
Slaapzak Kamperen 
Kookgerij Veilig op reis 
Outdoor Tassen 
Electronica Snorkelset 
Oranje muts Wintersport 

Dieren in het wild

Klik hier voor de beste tijd, de beste plaatsen voor de leukste dieren!

Walvis Tijgers Orka 
Mantarog Zeeleeuw
Vinvis Haaien Dolfijn 
Beren Walvishaai
Schildpad Apen 
Vogels Pinguïns 


Dierenpark in NederlandWil je 
dieren spotten in de mooiste dierenparken van Nederland? Kijk dan hier voor meer informatie en voordelige dierenpark arrangementen.

.